صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه کودکانۀ یک روز معمولی در قهوه خانه به بازار آمد

کودکانۀ یک روز معمولی در قهوه خانه به بازار آمد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1293
  • 27 اس‍ 1397
  • چاپ

این داستان زیبا را پیام ابراهیمی نوشته و فاطمه خسرویان با تصویر گری زیبای خود ، جذابیت داستان را دو چندان کرده است . بچه های عزیز از خواندن این کتاب بسیار لذت خواهند برد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر