صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه مصاحبه روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی با مترجم کتاب مسافر کشتی پولارلیس

مصاحبه روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی با مترجم کتاب مسافر کشتی پولارلیس

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1675
  • 21 اس‍ 1397
  • چاپ

کشتی پولارلیس کتابی است در گونۀ پلیسی و جنایی که اخیرا توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر