صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه «فلسفه سیاسی» روی پیشخوان کتابفروشی ها

«فلسفه سیاسی» روی پیشخوان کتابفروشی ها

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1522
  • 11 اس‍ 1397
  • چاپ

فلسفه سیاسی (مقالاتی منتخب)

فلسفه سیاسی

 

لئو اشتراوس

ترجمه و تحشیه: فرهنگ رجایی

تعداد صفحه: ۲۵۷ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان

 

فرهنگ امروز: فلسفه سیاسی صورت خاصی از اندیشه سیاسی است. اندیشه سیاسی عام و کلی است و هرگونه تامل در باب سیاست را شامل می‌شود؛ خواه این تامل توسط متفکری حرفه‌ای انجام شده باشد خواه توسط متفکری غیرحرفه‌ای.
سخن گفتن از اندیشه سیاسی و نه فلسفه سیاسی، در اوستا، دیوان فلان شاعر، یا در یادداشت‌های خصوصی فلان دولتمرد مجاز و صحیح است. اما فلسفیدن در باب سیاست از اندیشیدن در آن باره به مراتب جدی‌تر هدف دارتر و حرفه‌ای‌تر است.
متفکری که هم خود را صرف فلسفه سیاسی می‌کند اولا به هدف کشف حقایق حاکم بر سیاست به تامل می‌نشیند و ثانیا با این فرض آغاز کرده است که سیاست صرفا در حوزه عمل یا فعالیتی صرفا ابرازمند نیست بلکه حیات سیاسی، خود صورتی از حیات فلسفی است.
این کتاب نمونه‌ای مهم و کارساز از فلسفه سیاسی ارائه می‌دهد. اشتراوس نه تنها در گفتارهای این مجموعه مقولات مهمی در باب فلسفه سیاسی ارائه می‌کند بلکه در رهیافت و روش بحث خود نیز الگویی از فلسفه سیاسی به خواننده ارائه می‌دهد.

این مجموعه گلچینی است از مقالات مهم اشتراوس است که در دوره‌های متفاوت زندگی علمی او چاپ شده است. چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۷۳ صورت گرفت اما از نگاه مترجم جای دو مقاله اشتراوس در این مجموعه خالی بود در نتیجه به ترجمه و ویراست مجدد این مجموعه دست زد.
چهار گفتار اول در ترجمه اولیه درباره مقولاتی پایه‌ای و روشی بود و از دو گفتار آخر یکی متمرکز است بر افلاطون یعنی سرنمون اصلی اندیشه سیاسی معروف به عصر قدیم کلاسیک یا سنتی و دیگری بر ماکیاولی معروف به بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید مبتنی بر تجدد یا واقع گرا. در این اثر تازه مقاله «فلسفه سیاسی چیست؟» را که بحث کلان در باب فلسفه سیاسی است به عنوان مقدمه مولف برای کل گفتارها آورده شد. رجایی در این مجموعه دو مقاله افزود تا بتواند بحث را تحت سه گفتمان «قانون فلسفیدن امر سیاسی» « سنت و تجدد» و «نمونه‌هایی از فلسفه سیاسی» صورت بندی کند.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر