صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه کتاب «قاب زدایی ها» تندیس زرین خانه سینما را به دست آورد

کتاب «قاب زدایی ها» تندیس زرین خانه سینما را به دست آورد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1185
  • 08 اس‍ 1397
  • چاپ
کتاب قاب زدایی ها جستارهایی در باب نقاشی و سینما را پاسکال بونیتزر نوشته و مهدیس محمدی به فارسی ترجمه کرده است . این کتاب موفق شد تندیس زرین کتاب سال سینما در رشته ترجمه را از آن خود کند.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر