صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی کتابی که در جشنوارۀ شعر فجر شایسته تقدیر شد

کتابی که در جشنوارۀ شعر فجر شایسته تقدیر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 356
  • 14 به‍ 1397
  • چاپ

این مجموعه شعر را حسین تولایی سروده و پرندۀ آبی ( بخش کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی) آن را به چاپ رسانده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر