صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه «احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه اند» در جشنواره شعر فجر

«احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه اند» در جشنواره شعر فجر

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1404
  • 16 دی 1397
  • چاپ

مجموعه اشعار احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه اند در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر قرار گرفت. این مجموعه را شاعر خوب نوجوانان حسین تولایی سروده و انتشارات علمی و فرهنگی آن را منتشر کرده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر