صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی کتابی از انتشارات علمی و فرهنگی در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر

کتابی از انتشارات علمی و فرهنگی در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 535
  • 16 دی 1397
  • چاپ

کتاب شعر نوجوان « احتیاط کنید پرنده ها پای میز صبحانه اند» از سروده های حسین تولائی در فهرست نامزدهای نهایی جشنوارۀ شعر فجر قرار گرقت.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر