صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی « جادوی هزار پرنده » را با خود به خانه ببرید

« جادوی هزار پرنده » را با خود به خانه ببرید

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 296
  • 26 آذ 1397
  • چاپ
جادوی هزار پرنده داستانی فانتزی دارد و در کویر اتفاق می افتد . جایی که یک جادوگر آب ها را جمع کرده و خشکسالی به وجود آورده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر