صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «شاید او درست می گوید» به بازار کتاب عرضه شد

«شاید او درست می گوید» به بازار کتاب عرضه شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 174
  • 26 آذ 1397
  • چاپ
رمان تالیفی «شاید او درست می گوید» را عادلۀ خلیفی برای نوجوانان نوشته است . این داستان در زمان قاجاریه می گذرد و مخاطب ضمن مطالعه رمان ، با  مردم و آداب و رسوم آن دوران آشنا می شود

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر