صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی نشست خبری جشنوارۀ دهخدا برگزار می شود

نشست خبری جشنوارۀ دهخدا برگزار می شود

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 1388
  • 21 آب‍ 1397
  • چاپ

نشست خبری جشنوارۀ دهخدا (انتخاب کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور در رشته های علوم انسانی) ساعت ده و سی دقیقۀ روز سه شنبه 22 آبان با حضور دبیر اجرایی جشنواره دکتر مسعود کوثری و اهالی رسانه در محل انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می شود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر