صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «سووشون آینۀ روزگار » به پیشخوان کتاب فروشی ها آمد

«سووشون آینۀ روزگار » به پیشخوان کتاب فروشی ها آمد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 28
  • 15 آب‍ 1397
  • چاپ

این کتاب در 4 فصل نگاشته شده و به عنوان هایی چون فمینیسم در قلمرو نقد ادبی، روایت زنانه، سووشون و میراث مکتب های ادبی پرداخته است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر