صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی کتاب« تکیه دولت » منتشر شد

کتاب« تکیه دولت » منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 1091
  • 15 آب‍ 1397
  • چاپ

هنگامی که ناصرالدین شاه قاجار در اوج قدرت خویش فرمان ساخت تکیه دولت را به دوستعلی خان معیرالممالک صادر کرد نه او و ونه هیج کس دیگر فکر نمی کرد که پنجاه سال بعد در همان مکان فرمان انقراض حکومت قاجاریه صادر خواهد شد

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر