صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی کتاب انتشارات علمی و فرهنگی در مرحلۀ نهایی جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی

کتاب انتشارات علمی و فرهنگی در مرحلۀ نهایی جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 1297
  • 22 مه‍ 1397
  • چاپ

اکتاب ضیافت افلاطون به نزد لئو استراوس در گروه فلسفه به مرحلۀ داوری نهایی جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی راه یافت. این کتاب ویراستۀ ست بنردتی است و ایرج آذرفزا به ترجمۀ آن همت گماشته است. کتاب مذکور در حوزۀ فلسفه به رشتۀ تحریر درآمده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر