صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی خاطره نگاری بر پردۀ جادو

خاطره نگاری بر پردۀ جادو

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 389
  • 21 شه‍ 1397
  • چاپ

سینما با اقتباس از دستمایه های ادبی به نوعی خاطرۀ خفته در خوانش داستان را بازیابی می کند و با تصویر سازی های خود خاطره ای جدید می آفریند. خاطره ها ماندگارند و اقتباس های سینمایی نیز خاطره انگیز. 
این کتاب مولود و بازتاب حرکتی فرهنگی است و سعی بر بازنمایی تاثیر ادبیات داستانی در ساخت آثار سینمایی دارد.


بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر