صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی گوش ون گوگ یک داستان واقعی منتشر شد

گوش ون گوگ یک داستان واقعی منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 700
  • 21 شه‍ 1397
  • چاپ

 

داستان «گوش ون گوگ » را برنادت مرفی نوشته و فروزان صلواتیان به فارسی ترجمه کرده است. ونسان ون گوگ در دسامبر 1888 گوشش را برید. این داستان معروف ترین داستانی است که تاکنون در بارۀ یک هنرمند شنیده ایم. اما واقعا در آن شب تاریک زمستانی چه اتفاقی افتاد ؟

انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را با 420 صفحه و به قیمت 25 هزارتومان روانۀ بازار کتاب کرده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر