صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه معرفی مشروح کتاب پارادایم جدید

معرفی مشروح کتاب پارادایم جدید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1419
  • 20 شه‍ 1397
  • چاپ

معرفی مشروح کتاب پارادایم جدید را در بخش اخرین اخبار نشر ملاحظه فرمایید.

نویسنده : آلن تورن          مترجم : سلمان صادقی زاده                360 ص       قیمت : 20 هزار تومان

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر