صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه دو عنوان از کتاب هاب انتشارات علمی و فرهنگی در مرحلۀ دوم جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی

دو عنوان از کتاب هاب انتشارات علمی و فرهنگی در مرحلۀ دوم جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1410
  • 10 شه‍ 1397
  • چاپ

 

 

دو عنوان از کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی به مرحلۀ دوم جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی راه یافتند. « مقدمه ای بر تجربۀ فرهنگ عمیق» را جوزف شائولز نوشته و عبدالعزیز تاتار آن را به فارسی برگردانده است.

این کتاب راهنمای مفیدی است برای کسانی که برای تفریح،تجارت یا زندگی به کشوری خارجی سفر می کنند و در واقع مایل به درک فرهنگ پنهان در زیر فرهنگ سطحی و ظاهری جامعه هستند.

در این کتاب نویسنده نشان می دهد که چگونه تجربۀ فرهنگ عمیق می تواند به ما در مورد خودمان چیزهای زیادی بیاموزد.

دومین کتاب « تار و پود فرهنگ، درآمدی بر نظریۀ نشانه شناختی یوری لوتمان « است که الکسی سمننکو آن را به رشتۀ تحریر درآورده و حسین سرفراز به فارسی ترجمه کرده است.

یوری لوتمان یکی از مهم ترین متفکران حوزۀ نظریۀ فرهنگ و روش مطالعۀ زبان های فرهنگی و از پایه گذاران مکتب نشانه شناسی فرهنگی است.

لوتمان هم چنین یکی از متفکران اصیل سدۀ بیستم میلادی و محقق ادبیات روس به شما می رود. در دنیای امروز محققان بیشتر به ارزش مطالعه و بسط ایده ها و آرای لوتمان پی برده اند.

 

 

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر