صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه کتاب جدید امبرتو اکو در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد

کتاب جدید امبرتو اکو در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1723
  • 07 شه‍ 1397
  • چاپ

این کتاب را مرضیه مهرابی ترجمه کرده و با قیمت پانزده هزار تومان در اختیار خواندگان قرار گرفته است. معرفی کامل کتاب به زودی در سایت انتشارات علمی و فرهنگی ارائه خواهد شد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر