صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی نگاهی به کتاب « بگذار تروا بسوزد»

نگاهی به کتاب « بگذار تروا بسوزد»

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 185
  • 15 مر 1397
  • چاپ

 

 

نویسنده :آناهیتا آروان
 کتاب شایسته تقدیر جایزۀ پروین اعتصامی

عشق سوژه ای تکراری و در عین حال ناب و تمام نشدنی برای نویسندگان رمان و داستان است که از زمان دورترین نوشته های داستانی موضوع بسیاری از کتاب های داستانی بوده و یقینا خواهد بود.

« بگذار تروا بسوزد » دلنوشته های عاشقی دختری است که عشق میراث خانوادگی اوست. نویسنده از زبان راوی عاشق داستان، زیروبم های دلدادگی خود را با چاشنی موجز و شیرین عاشقی اطرافیان و شرح مفصل فضا پیش روی خواننده می گذارد و او را که احتمالااین حال و هوا را تجربه کرده و یا دست کم برایش آشناست، شریک لحظه های خود می کند.

جالب این که این موضوع تکراری داستان های بی شمار، تجربه تکراری نسل های مختلف داستان نیز هست. قابل توجه است که نویسنده مجموعه داستانی به نام « پسرم قدش بلند است» و چندین نقد همچنین چند جایزه در کارنامه دارد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر