صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی مهلت ثبت نام در اولین رقابت خلق کتاب های کامیک تا 31 خرداد تمدید شد

مهلت ثبت نام در اولین رقابت خلق کتاب های کامیک تا 31 خرداد تمدید شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 609
  • 21 خر 1397
  • چاپ
مهلت ثبت نام در اولین رقابت خلق کتاب های کامیک تا 31 خرداد تمدید شد. 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر