صفحه اصلی خبر رویدادها «سه نوازنده» کتابی برای کودکان با الهام از نقاشی پابلو پیکاسو

«سه نوازنده» کتابی برای کودکان با الهام از نقاشی پابلو پیکاسو

  • خبر
  • رویدادها
  • 1800
  • 02 خر 1397
  • چاپ

سه نوازنده کتابی است که با الهام از نقاشی پابلو پیکاسو برای کودکان نوشته شده است.در واقع پیکاسو تصویر سه نوازنده را نقاشی کرده و در انتهای کتاب علت این کار او توضیح داده می شود.می توان گفت سه نوازنده  کتابی کوچک با الهام از هنرمندی بزرگ است.
کتاب در فطع بزرگ و با جلد سخت و کاغذ گلاسه به قیمت 15 هزار تومان در دسترس علاقه مندان است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر