صفحه اصلی خبر خبرنامه داخلی «خنگ بالای خنگ بسیاره» را از دست ندهید!

«خنگ بالای خنگ بسیاره» را از دست ندهید!

  • خبر
  • خبرنامه داخلی
  • 1119
  • 28 آذ 1397
  • چاپ

کتاب جذاب و خواندنی « خنگ بالای خنگ بسیاره» را سولماز خواجه وند نوشته و سمانه شریفی با تصویرگری زیبای خود بر لطف کتاب افزوده است. این کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاه و طنز و روایتی نو از داستان های کهن برای نوجوانان است. پرندۀ آبی (واحد کودک،نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی) این کتاب را برای بچه هایی که داستان های طنز و شیرین را دوست دارند منتشر کرده است.
قیمت کتاب ده هزار تومان است. آن را بخوانید و از خواندنش لذت ببرید.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر