صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی جشنوارۀ «بوی خاک» برگزیدگان خود را معرفی کرد

جشنوارۀ «بوی خاک» برگزیدگان خود را معرفی کرد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 636
  • 22 ار 1397
  • چاپ

برگزیدگان بخش بزرگسال :

          1- جناب اقای اکبر صحرایی، مجموعه داستان کوتاه «پیرمرد و حوری» اثر برگزیدۀ او

         2- سرکار خانم ساجده تقی زاده، زندگی نامۀ داستانی «خانوم ماه » اثر برگزیدۀ دوم

         3- جناب آقای سید حسن حسینی ارسنجانی ، مجموعه داستان کوتاه « سیگال » اثر برگزیدۀ سوم

         4- جناب آقای حسین علی ساسانی، داستان بلند دفاع بدون شلیک، اثر تقدیری

         5- جناب آقای محسن مرادی، مجموعه داستان کوتاه «حاتَه » اثر شایستۀ تقدیر

 

 

برگزیدگان بخش کودک و نوجوان :

 

1-سرکار خانم نیلوفر مالک، رمان نوجوان «یک قدم تا آرزو» اثر تقدیری

2- سرکار خانم الهام مزارعی، داستان کوتاه نوجوان، «کانال ناجیان ایران» اثر تقدیری

3- سرکار خانم فاطمه فروتن اصفهانی، داستان کودک، «چشم های پری توی دلش بود» اثر تقدیری

4- جناب آقای اسماعیل الله دادی، داستان کودک، «کبوتر و تانک» اثر تقدیری

5- سرکار خانم دنیا اسکندرزاده، داستان کودک «بزبز قندی» اثرشایستۀ تقدیر

 

 

 

 

 

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر