صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه « عرب و مدرنیته پژوهشی در گفتمان مدرنیست ها » کتاب جالبی برای مطالعه

« عرب و مدرنیته پژوهشی در گفتمان مدرنیست ها » کتاب جالبی برای مطالعه

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 4269
  • 28 آذ 1397
  • چاپ

نام کتاب : عرب و مدرنیته  پژوهشی در گفتار مدرنیست ها

نویسنده: عبدالاله بلقزیز     مترجم : سید محمد آل مهدی

۲۱۶ صفحه     ۱۳۰۰۰ تومان

چاپ نخست: انتشارات علمی و فرهنگی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    ۱۳۹۶

 

این کتاب در هشت فصل و با عنوان هایی چون نقد گفتمان اصالت، مدرنیته از رنسانس تا شکست، خوانش انتقادی از برآیند فکری،به سوی نگارش تاریخ اندیشۀ مدرنیته در آگاهی عربی و طه حسین الگوی اروپایی، آموزش و دمکراسی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

مترجم در یادداشت آغازین کتاب می­نویسد « مدرنیته چیست؟ پدیده ای اروپایی و کالایی وارداتی یا پدیده ای اروپایی با ارزش­های جهانی است؟

اگر چنین است ، آیا جهان شمولی این پدیده بیانگر آن نیست که همۀ کشورها باید از نمونه ای معین الگوبرداری کنند یا اینکه هر کشوری بنا بر وضعیت خاص خود از مدرنیته استقبال کرده و از این روی شاهد مدرنیتۀ ژاپنی، چینی و غیره هستیم.»

نویسنده نیز در مقدمۀ کتاب می­گوید « در این کتاب تلاش می­کنیم در بازنویسی و اندیشۀ عربی معاصر سهمی ناچیز داشته باشیم. تلاشی که از میل به بازگرداندن اعتبار به این گفتمان شرمنده نیست.

گفتمانی که به ویژه  در ۲۵ سال آخر سدۀ گذشته از کسان بسیاری که کار نوشتن تاریخ اندیشۀ عرب و مدرن ومعاصر را به عهده داشتند،سخنان بسیار بیهوده شنیده و به آن ستم شده است.»

عیبی ندارد که گفتمان مدرنیته در فرهنگ معاصر ما در امتداد تاثیرات فرهنگی وارداتی و اغلب در رکاب هجوم بیگانه پا گرفته است. ما در جهان معاصر در این زمینه ها با دیگران تفاوتی نداریم.

بدیهی است هرکس در بارۀ مدرنیتۀ فرهنگی محلی ناب، عاری از هرگونه آمیزش یا تاثیرات بیرونی و برآمده از رشد ذاتی و فرهنگی ناب، پژوهش کند، چیزی نخواهد یافت.

چنین مدرنیته ای حتی در مراکز انگشت شمار مدرنیته یافت نمی­شود و هر کس ما را به نمایندگی از چنین مدرنیته ای فرا بخواند از ما خواسته است تا از مساهمت فرهنگی بخش بزرگی از جوامع و فرهنگ­ها که پشتوانۀ مدرنیتۀ فرهنگی هستند چشم بپوشیم.

 

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر