صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن» به بازار کتاب رسید

«جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن» به بازار کتاب رسید

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 2939
  • 02 دی 1396
  • چاپ

شهر و مسائل مرتبط با آن همواره یکی از علایق اصلی متفکران اجتماعی از گذشته تا حال بوده است. بی شک نخستین جرقه های اندیشیدن در مورد شهر از سوی متفکران یونانی صورت گرفت و پولیس – چه در شکل واقعی و چه از نظر اتوپیایی آن – بخشی از آثار ارسطو، افلاطون، پریکلس و غیره را شکل می داده است.

 در تفکرات اجتماعی مدرن «شهر» جایگاه تحلیلی ویژه ای در آثار اندیشمندان اجتماعی همچون ماکس وبر، دورکیم و گئورگ زیمل پیدا می کند و تنها مبتنی بر نظریات خوش بینانه آرمانشهرگرایانه و یا نگاههای توصیفی – تاریخی نیست.

با ظهور مکتب شیکاگو دوره دیگری از تحول در مطالعات شهری آغاز شد و دو رهیافت اساسی نسبت به شهر پرورانده شد؛ یکی موسوم به رهیافت بوم شناختی که رابرت پارک آن را اشاعه داد و دیگری تعریف «شهرنشینی به منزله روش زندگی» که بوسیله لوئیس ورث ارائه گردید.

از دهه 70 بدین سو با ظهور اندیشه های پسامدرن از جانب متفکرانی همچون مانوئل کاستلز، دیوید هاروی و ژان بودریار دیدگاههای مکتب شیکاگو مورد نقد قرار گرفت. بدین ترتیب تحول شهر و شهرنشینی دیگر فرایندی مستقل از الگوهای عمده سیاسی و اقتصادی نیست و به علاوه همچون جایگاهی برای مصرف تلقی می شود.

در نظر اندیشمندان پسامدرن در جامعه مصرفی افراد هویت چه کسی بودن خویش را از طریق آنچه مصرف می کنند، تولید و یا «جعل» می کنند. بازار که در گذشته جایگاه مشخصی در حوزه شهری داشت امروز به تمام نقاط شهر سرایت کرده و در حومه خیابانهای شهرهای بزرگ، جای خانه را گرفته است.

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن در زمره کتابهایی است که متأثر از نظرپردازان پسامدرن شهر را جایگاه مصرف می داند و شهروندان را همچون خریدارانی می بیند که از طریق به نمایش گذاشتن کالاهای خریداری شده، به طور فعال در تلاش هستند تا حسی از هویت را خلق و حفظ کنند.

دیوید کلارک در تبیین رابطه میان مصرف و شهر، نگاه عمیقی به الزامات مصرف گرایی برای شهر دارد. مصرف‌گرایی مد نظر وی فراتر از خرید و استفاده از کالاها است و او به این مسئله می‌پردازد که چگونه مصرف گرایی، ماهیت و طراحی شهری را دوباره شکل می دهد.

مشروح این مطلب را در قسمت نقد کتاب سایت انتشارات علمی و فرهنگی ملاحظه کنید.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر