صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «همسر و نقد همسر » از نگاه مترجم کتاب

«همسر و نقد همسر » از نگاه مترجم کتاب

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 3609
  • 14 آذ 1396
  • چاپ

 

کتاب شامل بهترین داستانهای دورۀ کمالِ نویسندگیِ آنتون چخوف است به گزینش مترجم. بخش بعدی کتاب نقد و تفسیر هر داستان به طور مجزا و همچنین ضمایم ارزشمندی است جهت آشنایی خواننده با این نویسندۀ بزرگ روس و البته به قول بیشتر صاحب نظران ادبی بزرگترین داستان کوتاه نویس جهان ادبیات.

سه داستان نخست کتاب (به ترتیب: آدمی در جلد،تمشک و در بارۀ عشق)یک تریلوژی پیوسته و خارق العاده است که هر کدام به طور ظریفی نظرات قهرمانان چخوف در بارۀ زندگی و عشق را بیان می کند.
این داستانها از نظر زبان و ظرافت و پرداخت و کوتاهی و ایجاز چنانند که به راحتی قابلیت اجرای روی صحنه را دارند.

داستان چهارم کتاب،ویولن روتشیلد، از خاصترین ضریه های نویسندگی چخوف است در بارۀ زندگی به ظاهر ملال آور تابوت سازی پیر که هرگز نمی توان در حال خوانش داستان حدس زد نویسندۀ آن در حال احداث چه برج ناممکنی از حس و شگفتی در جان و روح خواننده اش است.

در شش داستان بعدی کتاب (همسر،ایئونیچ،نَفَسم ، آنا بر گردن ، بانویی با سگ ملوس و عروس) که هریک از ماندگارترین کهکشانهای داستانی روسیه هستند، زن، شخصیت مرکزی ماجراست و حجمی از حوادث بر سر خواننده می ریزد که با وجود پیش پا افتادگی سوژه و ماهیت، سطر به سطرش با نهایت کشش و علاقه دنبال می شود و همه چیز تا منتها درجۀ زیبایی بَرکشیده می شود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر