صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی یادداشت حمیدرضا آتش بر آب در بارۀ « دختری به نام نل »

یادداشت حمیدرضا آتش بر آب در بارۀ « دختری به نام نل »

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 1028
  • 14 آذ 1396
  • چاپ

 

این عاشقانه ترین رمانِ بلند چارلز دیکنز است؛اثری که، در نظر اول،انیمیشنِ به یادماندنی دختری به نام نل را تداعی می کند. اگرچه جریان حوادث آن با رمان در بسیاری از جاها خوانایی ندارد. رمان، تصاویر شاهکار قلم هنرمند دیکنز است از یک سال آخرِ زندگی پر آب و تاب و یکسره در فرار و گریز دختری به نام نِل.

نِلِ عاشق و یگانه است که بار سنگین رمان را بر شانه های ظریف و کوچکش می کشد و شهر و روستاها و فضاها و شخصیتها انگار فقط از اوست که رنگ می گیرند و اوست که گناه عزیزان و فقر و نکبت شهرها را در سفر تکان دهنده اش در خود حل می کند.

حضور و لبخندش انگار که نظرها را می شوید و حتی باعث می شود بارقه هایی از انسانیت را پسِ پلشتیِ ضدقهرمانهای رمان پیدا کنیم.هر شخصیتی که با روح و دستان او تطهیر می شود آمادۀ عشق ورزیدنی ابدی است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر