صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه کتاب «حماسه ی قران حبشی» به بازار رسید

کتاب «حماسه ی قران حبشی» به بازار رسید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 6075
  • 30 خر 1396
  • چاپ

 قران حبشی نام یکی از پهلوانان عیار حماسه های منثور فارسی است که ابوطاهر طرسوسی ، شرح دلاوری ها و جهانگشایی های وی را در قرن ششم هجری در این کتاب آورده است. این شخصیت از جانب مادر حبشی خوانده می شده است.

در واقع قران حبشی حماسۀ منثوری است در شرح کردارها و جهانگشایی‌های لشکر قبادشاه ساسانی به سرکردگی فرزندان وی، اردشیر و جهانگیر که در توران، کشمیر و هند اتفاق افتاده است.  اغلب حوادث و خطّ سیر روایت بر توصیف دلاوری‌ها و نبردهای عیّاری ایرانی به نام قِران حبشی متمرکز شده که عنوان این روایت داستانی است.

پس از سمک عیار و گردنکشان نامه ، قران حبشی سومین حماسۀ منثوری است که بخاطر نام عیار برجسته اش معروف شده است.

لازم به توضیح است که این روایت نیز به مانند داراب‌نامه، قهرمان‌نامه و تاریخ اسکندری زمینۀ پیشااسلامی داشته و رویدادهای آن در فضای زمانی قبل از اسلام اتّفاق افتاده است. برخلاف ناشناختگی امروزین روایت قران حبشی، پهلوان عیّار آن، از سده‌ها پیش، چهره‌ای شناخته شده  برای داستان‌پردازان ادب فارسی بوده و راویان و نقّالان از قران حبشی در کنار روایت‌های دیگری چون شاهنامه، حمزه‌نامه، ابومسلم‌نامه و سمک عیّار نام می‌برده‌اند.

 

قران حبشی داستانی است در بارۀ پهلوانی های قران که در سلسله جنگ های ایران و توران قرار می گیرد.  روایت قران حبشی به اینگونه است که خلیل بازرگان پس از بازگشت از سفر توران در میان تحفه های خود، دیبایی منقش به تصویر شاه دخت تورانی را به قباد شاه هدیه می کند. اردشیر فرزند میانی قبادشاه پس از دیدن این تصویر، دلباختۀ دختر می شود و قباد شاه ، وزیر خود را برای خواستگاری به توران می فرستد.

اما ایرج شاه توران با این ازدواج مخالفت کرده و فرستادگان قباد شاه را به بند می کشد. از آن پس جنگ هایی بین ایران و توران به وجود می­آید و قران حبشی در این جنگ ها رشادت های فراوان به خرج می دهد که در نهایت به حکومت قران حبشی بر خراسان و ازدواج دلدادگان می انجامد.

این کتاب در دو جلد و با ترجمه و تصحیح میلاد جعفرپور به چاپ رسیده است. نکتۀ قابل توجه در این کتاب ، دیرینگی و کهن سالی تمدن ایرانی و تنوع اقوام آن و قصه های ارزشمندی است که از دل این تمدن جوشیده است.

این حماسه تبلوری آرمانی و ساختگی از کردارهای سلطان صاحب قران، غیاث الدین محمد غوری است.

نکتۀ دیگر آن که قسمتی از مطالب کتاب که در دو جلد تنظیم شده  بر اساس نسخه فارسی کتابخانۀ برلین و هم چنین ترجمۀ بخش های افتادۀ آن، از نسخۀ ترکی کتابخانۀ ملی پاریس اخذ شده است.

در این کتاب مخاطب ، عنوان هایی چون تاریخ اسکندری، تاریخ ایران اسلامی، ابومسلم نامه ، جنگ نامل محمد حنیفه ، تاریخ زندگی طرسوسی ، نسب غوریان، چکیدۀ عیاری های قرآن در گرشاسپ نامۀ هدایت و سمک عیار را مطالعه و بررسی می کند.

در بخشی از روایت قران حبشی، راوی برای نخستین بار و به طور مشخص به یکی از آبشخورهای نوشتاری روایت های خود یعنی شاهنامۀ بزرگ اشاره کرده است. هرچند ابوطاهر طرسوسی ، یک بار دیگر هم در داراب نامه به شاهنامه ، البته بدون ذکر نام فردوسی استناد کرده است.

استاد محمدجعفر محجوب و ذبیح الله صفا، نخستین پژوهشگران ایرانی بودند که روایت قران حبشی را در ایران معرفی و آن را از پرداخته های ابوطاهرطرسوسی ، روایت پرداز پرکار و گمنام دانسته اند.

 

 

 

            

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر