صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه سخنرانی دکتر مسعود کوثری با موضوع"فضای خصوصی و افشاگری رسانه ها"

سخنرانی دکتر مسعود کوثری با موضوع"فضای خصوصی و افشاگری رسانه ها"

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 3560
  • 18 آب‍ 1395
  • چاپ

سخنرانی دکتر مسعود کوثری با عنوان "فضای خصوصی و افشاگری رسانه ها"، به میزبانی خبرگزاری ایکنا، با حضور دکتر توحیدفام دربیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، در سالن گفت و گو شماره دو در حال برگزاری است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر