صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه انتشارات علمی و فرهنگی به کودکان نیازمند کتاب هدیه می کند

انتشارات علمی و فرهنگی به کودکان نیازمند کتاب هدیه می کند

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1541
  • 28 مه‍ 1395
  • چاپ

طی بازدیدی از مراکز خیریۀ تهران، کتاب های پرندۀ آبی (بخش کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی) به کودکان نیازمند اهدا می شود.

بنابراین گزارش، روز جمعه ۳۰ مهرماه سالجاری احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، مسعود کوثری مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی و جمعی از ناشران و هنرمندان از مراکزی چون بیمارستان مفید، موسسه خیریۀ امید، مدرسۀ کودکان کار رویش، پرورشگاه مظفری، مدرسۀ دارالفنون و مدرسۀ نابینایان بازدید می کنند و کتاب های پرندۀ آبی (بخش کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی) به کودکان این مراکز هدیه می شود.

مسعود کوثری مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی هدف از این بازدید را حمایت از کودکان کار و نیازمند و محروم، امید بخشی به کودکان آسیب دیده، ترویج مطالعه در سنین کودکی و ارتقای سطح فرهنگی و فکری این کودکان عنوان کرد و افزود: به سبب تقارن روز کودک در ۱۷ مهر ماه با ایام عزاداری تاسو عا و عاشورای حسینی، اجرای  بازدید و اهداء کتاب  به کودکان، با اندکی تاخیر انجام خواهد شد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر