صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه چاپ چهارم «سرگذشت تمدن» به بازار آمد

چاپ چهارم «سرگذشت تمدن» به بازار آمد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 5171
  • 16 آب‍ 1394
  • چاپ
انسان ها ازگذشته های دور تا عصر حاضر چگونه فکر می کرده اند ؟ در بارۀ خود و دنیایی که در آن زندگی کردند، چه دیدگاهی داشته اند ؟آن ها چگونه زندگی  کرده اند و معیشت شان از چه راه هایی تامین  شده است ؟ شکل های حکومتی شان  در سرزمین ها و زمان های متفاوت  چه مشخصاتی داشته و چه قوانینی بر زندگی سیاسی و اجتماعی شان حاکم بوده است ؟  اعتقادات مذهبی و فلسفی و علمی شان از چه سرچشمه هایی سیراب می شده و اختراعات و اکتشافات چه تاثیری بر زندگی شان داشته است ؟ اینها همه اموری هستند که ما نام  تمدن به آن ها داده ایم و برای پاسخ به این سوالات باید از سرگذشت تمدن آگاهی داشته باشیم . کتاب سرگذشت تمدن  را کارل لوتوس بکر و فردریک دنکاف نوشته اند و علی محمد زهما آن را به فارسی ترجمه کرده است .چاپ نخست آن در سال ۱۳۳۷ بوده و اکنون چاپ چهارم آن در دست است . این کناب مشتمل بر پنج بخش است . در بخش اول تمدن های دیرین یا کهن بررسی شده اند  ؛ نویسندگان در این قسمت ، نگاهی به تمدن های سومریان ، مصریان و آشوریان دارند که به نسبت کل کتاب ، این بخش صفحات اندکی را بخود اختصاص داده است . بخش دوم ، تمدن های یونان و روم را مورد توجه قرار می دهد ودر بخش سوم ، که با عنوان سرآغازهای تمدن جدید ، شروع می شود ، عناوینی چون سرنگون شدن امپراتوری روم ، تمدن رومی و مسیحی سده های میانه و پایان سده های میانه و آغاز تمدن عصر نوین  دستمایه کار شده اند . بخش چهارم ، روشنگر تمدن نوین و انقلاب های سیاسی و اجتماعی جهان است .در این قسمت ، نویسندگان تلاش کرده اند تا به ریشه های انقلاب فرانسه و تبعات آن بپردازند ، هم چنین موضوعاتی چون یکپارچه شدن ایتالیا ، یکپارچه شدن آلمان وجنگ فرانسه و پروس هم مورد توجه قرار گرفته است . اما بخش پنجم ، از انقلاب صنعتی و تغییراتی که در پی آن ، در دنیای معاصر حادث شد ، سخن می راند و در نهایت کتاب با نگاهی به دو جنگ جهانی و علل ایجاد آن ها و پیامدهایی که برای ملت ها داشتند وهم چنین بررسی  روند تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بعد از دو جنگ ، به پایان می رسد . سرگذشت تمدن را انتشارات علمی و فرهنگی ، با تجدید نظر و ویرایش جدید ، در۶۴۱ صفحه و با قطع وزیری و قیمت ۲۸۰۰۰۰  در اختیار علاقه مندان قرار داده است .

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر