صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه حق چاپ و نشر پنج کودکانۀ ایرانی به ناشر بین المللی خارجی واگذار شد

حق چاپ و نشر پنج کودکانۀ ایرانی به ناشر بین المللی خارجی واگذار شد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 2942
  • 25 مه‍ 1394
  • چاپ
انتشارات علمی و فرهنگی حق چاپ و نشر ( کپی رایت) پنج عنوان  از کتاب های  کودک خود را به یک ناشر بین المللی خارجی واگذار کرد. دکتر مسعود کوثری مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی گفت به دنبال درخواست تعدادی از ناشرین مطرح خارج از کشور،  حق چاپ و نشر پنج عنوان کتاب از سوی این ناشر واگذار شد. وی افزود  به تازگی  کپی رایت مجموعۀ  پنج عنوانی  «این بود که....» به ناشری بین المللی از کشور ترکیه فروخته شده  که به زودی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد گرفت . این مجموعه در حوزۀ ادبیات کودک و به صورت دوزبانۀ فارسی و انگلیسی توسط هوشنگ معمار زاده نگاشته شده و در زمرۀ پرفروش های این انتشارات قرار دارد.  کوثری هم چنین اظهار کرد رایزنی هایی بین انتشارات علمی و فرهنگی با پنج ناشر بین المللی خارجی برای فروش کپی رایت بیست عنوان دیگر از کتاب های حوزۀ کودک این ناشر در جریان است . مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی در ادامه، عرضۀ مناسب کتابهای فوق  همراه با نشست های فرهنگی تعاملی را  از ابزار لازم برای انجام فرآیند فروش کپی رایت دانسته و گفت کپی رایت مجموعۀ « این بود که....» با تیراژ ده هزار نسخه و به قیمت هشت درصد قیمت پشت جلد واگذار شده که  آغاز بسیار خوبی برای این کار تلقی می شود . وی حضور تاثیرگذار در عرصه های فرهنگی بین المللی و ترویج فرهنگ ملی در جهان را در کنار سودآوری  ، از اهداف انجام چنین طرح هایی برشمرده و تصریح کرد  که فروش حق چاپ و انتشار آثار تالیفی ، یکی از مهم ترین برنامه های واحد بین الملل انتشارات علمی و فرهنگی است .

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر