نمایش محتوا با برچسب:

به جهان باستان خوش آمدید!

جلد چهارم از دورۀ پنج جلدی تاریخ جهان باستان « تمدن های خاور نزدیک و آسیای جنوب غربی» با نگارش اریک کلاین و سارولتا تاکاش و ترجمۀ منوچهر بیگدلی خمسه روی پیشخوان کتاب فروشی­ ها قرار گرفت.

مصاحبه دکتر محمد حنیف نویسندۀ کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران و برگزیدۀ کتاب سال با خبرگزاری ایبنا

کتاب «بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران» اثری مشترک از من و پسرم، محسن حنیف است. ما در این کتاب به ویژگی‌های ساختاری و ریشه‌های تاریخی رئالیسم جادویی پرداخته‌ایم و راه بومی‌سازی آن را نشان داده‌ایم.

قابوسنامه

چاپ اول قابوسنامه هنگامی که انتشارات علمی و فرهنگی بنگاه ترجمه و نشر کتاب نام داشت منتشر شده بود. این کتاب برای نوزدهمین بار تجدید چاپ شده و نایاب شدن آخرین چاپ آن بعد از حدود دو سال و اندی، نشان می‌دهد این متن کلاسیک ادبیات فارسی همچنان در میان کتاب‌خوانان مخاطب دارد.

انتشارات علمی و فرهنگی را بیشتر بشناسیم

انتشارات علمی و فرهنگی با حدود شصت سال قدمت و با تکیه بر سابقۀ دیرین و آوازۀ نیکو در میان اهل فرهنگ ،برآن است تا با احیای سنت اندیشه گستری دیرین خود، پیشتاز رویکردهای نوین فرهنگی در جامعه باشد.

مجموعه مقدمۀ کیمبریج

مجموعه مقدمه کیمبریج یکی از پروژه‌های اصلی یا استراتژی‌های انتشارات علمی و فرهنگی ترجمه مجموعه‌هایی است که ناشران بزرگ دنیا منتشرشان کرده‌اند. از جمله مجموعه‌هایی که در دست انتشار است و تا کنون چندین جلد آن منتشر شده است مجموعه‌های مقدمه کمبریج بر نام‌آوران ادبیات و اندیشه است.