صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

وداع با اسلحه ، داستان همیشگی نزاع بین جنگ و عشق

وداع با اسلحه سرآغاز زندگی پربار نه‌ تنها نجف دریابندری بلکه ارنست همینگوی بزرگ نیز بود. همینگوی کتاب را در سی‌سالگی نوشت و انقدر پرفروش شد که خیلی زود به نویسنده‌ای بزرگ در جهان تبدیل گردید.