نمایش محتوا با برچسب:

محمد حنیف

محمد حنیف رمان نویس و پژوهشگر ادبیات داستانی است.

دکتر محمد حنیف

محمد حنیف (متولد ۱۳۳۹، بروجرد) رمان نویس وپژوهشگر ادبیات داستانی است. از وی تاکنون ده ها مقاله و چندین کتاب منتشر شده است.