صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم

درگذشت نابهنگام آقایان دکتر محمدتقی نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی این سازمان را تسلیت می گوییم.