صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

گفتگو با مزدا مرادعباسی نویسندۀ کتاب خاطره نگاری بر پردۀ جادو

انتشارات علمی و فرهنگی چاپ نخست کتاب «خاطره نگاری بر پرده جادو: بازشناسی اقتباس سینما از ادبیات داستانی» نوشته مزدا مرادعباسی را با شمارگان هزار نسخه، 872 صفحه و بهای 45 هزار تومان روانه بازار کتاب‌های سینمایی کرده است.

خاطره نگاری بر پردۀ جادو

کتاب خاطره نگاری بر پردۀ جادو، بازشناسی اقتباس سینما از ادبیات داستانی با مشارکت انتشارات علمی و فرهنگی و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان منتشر شد.