صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

شروع ثبت نام ترم تابستان۹۷ دوره‌های عکاسی

مرکز آموزش فرهنگ فيلم تهران (متعلق به انتشارات علمي و فرهنگي، وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) مجری برگزاری دوره های تدوین، عکاسی دیجیتال، فتوشاپ و تصویربرداری از پذیرش هنرجو در رشته های تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد.