صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

از خواندن این کتاب ها سیر نمی شوید!

در تاریخ ادبیات جهان، نویسندگان اندکی می‌توان یافت که با نوشتن داستان کوتاه به شهرت و یا ماندگاری ادبی و هنری رسیده باشند. نوشتن رمان، هم در گذشته و هم در زمان حال به شکل کاملا محسوسی در تثبیت جایگاه نویسندگان موثرتر عمل کرده است.