صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

آیین رونمایی از کتاب «عربستان سعودی،یک پادشاهی در معرض »خطر برگزار شد

آرتز ، نویسندۀ هلندی گفت که در کتاب، به دلایل ماندگاری آل سعود در طی مدت زمان طولانی که در عربستان حکمرانی کرده‌اند پرداخته و همچنین مشکلات داخلی و خارجی عربستان را در طی سال‌های اخیر تحلیل کرده است.

رونمایی از کتاب « عربستان سعودی؛ یک پادشاهی در معرض خطر»

نویسندگان کتاب بر امکان گسست میان مفتی های وهابی و خاندان سلطنتی تاکید کرده و بر این باورند که نفت به عنوان منبع انرژی، راهی نامعلوم را فراروی زمامداران سعودی قرار داده است؛ به گونه ای که بلندپروازی های فزاینده نسل جدید حاکمان در عربستان سعودی می تواند این جامعه را به حالت انفجار درآورد.