صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

آیین اختتامیۀ دورۀ اول آکادمی پرندۀ آبی برگزار می شود

آکادمی داستان پرندۀ آبی با هدف آموزش رشته های مختلف داستان‌نویسی برای مخاطب کودک و نوجوان در تیر ماه ۱۳۹۵ افتتاح گردید. در این دوره بیش از شصت هنرجو طی سه ترم در کارگاه های رمان (اتاق تجربه) با تدریس آقای فریدون عموزاده خلیلی، کارگاه خلق کتاب تصویری با تدریس آقای سید نوید سید علی اکبر و خانم هدی حدادی و کارگاه فانتزی با تدریس آقای آرمان سلاح ورزی با اصول نگارش برای کودک و نوجوان آشنا شده و به خلق اثر پرداختند.