صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

تاران یک مادر

این کتاب اندوه بار ابراز ندامت غیرمستقیم سو مادر دیلن است که در 20 آوریل 1999 خود را به تفنگ و مواد منفجره مسلح کرد و وارد دبیرستان کلمباین شد.