صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

کتاب زنده یاد محمد علی مرادی به زودی در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر می شود

محمد علی مرادی پژوهشگر پرتلاش و نام آشنای کشورمان چشم از جهان فروبست. وی دانش آموختۀ فلسفه، جامعه شناسی و اسلام شناسی از دانشگاه برلین بود و هم چنین پژوهشگر و مدرس حوزۀ فلسفۀ ایده آلیسم آلمانی به ویژه از کانت تا هگل بود.