صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

بی خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی

نه فقر تنها علت بی‌خانمانی است و نه ساختن خوابگاه‌های عمومی راه‌حل ریشه‌کن کردن آن است. این مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا به‌نظر می‌رسد.ما اینجا با یک شبکه گسترده و تودرتو از عوامل گوناگون مواجهیم که این مشکل را به‌وجود آورده است.

معماری و هنر اسلامی در اسپانیا و شمال آفریقا

معماری اندلس به دلیل پیوندهای وثیق سیاسی و فرهنگی‌اش با شمال آفریقا، شباهت‌های انکارناپذیر، با هنر و معماری شمال آفریقا داشت. این شباهت‌ها هنوز هم آشکارا به چشم می‌آیند، چنان که به گفته برخی از هنرپژوهان غربی، «نام اندلس اروپاییان را به یاد شمال آفریقا و خاور نزدیک می‌اندازد»