صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

آیین رونمایی از کتاب اسطوره شناسی هنر برگزار شد

آیین رونمایی از کتاب اسطوره شناسی هنر با حضور مترجم کتاب بهروز عوض پور وحمیدرضا شعیری استاد دانشگاه و به میزبانی انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد. در این مراسم عوض پور گفت این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به هنر منتهی می‌شود، درحالی‌که، گاه هم از هنر آغاز شده و به اسطوره منتهی می‌شود.