صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

چاپ چهارم «سرگذشت تمدن» به بازار آمد

کتاب سرگذشت تمدن را کارل لوتوس بکر و فردریک دنکاف نوشته اند و علی محمد زهما آن را به فارسی ترجمه کرده است .چاپ نخست آن در سال ۱۳۳۷ بوده و اکنون چاپ چهارم آن در دست است .

یادداشت اختصاصی منوچهر بیگدلی خمسه

به مناسبت چاپ و انتشار تلخیص دو جلدی کتاب «بررسی تاریخ» منوچهر بیگدلی خمسه ، مترجم توانا و با تجربه در این یادداشت از مترجم کتاب، زنده یاد منوچهر آریا سخن می گوید .

عزت الله فولادوند

عزت الله فولادوند مترجم متن های دشوار و مهم فلسفی است و از وی به عنوان معرف کارل ریموند پوپر به مشتاقان فلسفه و جامعه روشنفکری ایران یاد می شود .