صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

«پیامبر» اثر زین العابدین رهنما مجموعه ای شاهکار وداستان گونه در بارۀ زندگی پیامبر اسلام است

کتاب پیامبر نوشتۀ زین العابدین رهنما را می توان یکی از اولین و مهم ترین آثار نوشته شده در خصوص زندگی یکیامبر اسلام دانست که با رویکرد روایی داستان گونه در قالب یک رمان تاریخی و به زبان فارسی نوشته شده است.

مصاحبه روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی با آسیه حیدری شاهی مترجم کمیک استریپ شازده کوچولو

فرزانه زنگیان مسئول روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی به مناسبت ترجمه کمیک استریپ شازده کوچولو مصاحبه ای با مترجم کتاب آسیه حیدری شاهی دوسرایی انجام داده است که ملاحظه می فرمایید: