صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

غربت زدایی از علوم انسانی الزامی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز باید از علوم انسانی غربت زدایی شود و اگر ما به دنبال تغییر بزرگ هستیم فقط با مطالعه و کتاب می توان چنین تغییری را ایجاد کرد.

راه یابی کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی به مرحلۀ نهایی داوری کتاب سال

به گزارش دبیرخانۀ سی و پنجمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، در حال حاضر چهار عنوان از کتاب های منتشر شده در انتشارات علمی و فرهنگی، با کسب موفقیت در مرحلۀ اولیۀ داوری ، به مرحلۀ نهایی انتخاب کتاب سال راه یافتند.

معرفی کتاب مدرسه یا قفس: بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان نویسی معاصر

کتاب « مدرسه یا قفس» به بازخوانی جریان آموزش و پرورش از دریچۀ چشم داستان نویسان و خاطره نگاران می¬پردازد و البته نیم نگاهی نیز به جریان آموزش در دوره های گذشته دارد ؛هم چنین در این کتاب، درنگ و تاملی هم به پرخاش ها و ناخرسندی برخی شاعران و ادیبان نسبت به مدرسه و تحصیل صورت گرفته است.