صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

مصاحبه با مترجم کمیک استریپ شازده کوچولو

یادمان باشد این ما هستیم که به سلیقۀ بچه ها شکل می دهیم. ما اگر کار ادبی فاخر و خوب برای کودکان و نوجوانان بنویسیم یا ترجمه کنیم می توانیم این نسل را از خشونت نجات دهیم.

یادداشت گیتا گرکانی مترجم کتاب « تاوان یک مادر»

تاوان یک مادر را سو کلبولد نوشته و گیتا گرکانی به فارسی ترجمه کرده است. خواندن این کتاب راهی است برای بررسی دوباره‌ی ارتباط خودمان با اطرافیان‌مان و بخصوص فرزندانمان. آن‌ها را چقدر می شناسیم؟ از رنج‌ها و درگیری‌های درونی‌شان چه اندازه خبر داریم؟ و آیا از سلامت روانی‌شان به راستی مطمئنیم؟ و اگر مطمئنیم این اطمینان به چه اندازه است؟