صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

دین و جهانی شدن منتشر شد

کتاب دین و جهانی شدن به کوشش محمدرضا دهشیری گردآوری شده است و در مباحثی جداگانه رابطۀ بین دو مقولۀ دین و جهانی شدن را بررسی می کند.

دین و جهانی شدن

تاب دین و جهانی شدن از مجموعه آثار تازه‌انتشاریافته انتشارات علمی و فرهنگی مجموعه مقالاتی به قلم اندیشمندان مختلف و گردآوری ورونیکا التگلس Veronique Altglas است که به کوشش سیدمحمدرضا دهشیری در ۳۹۰ صفحه و یکهزار نسخه گرد آمده و راهی بازار کتاب است. التگلس استاد جامعه شناسی و خط مشی اجتماعی در دانشگاه کوئنیز بلفاست انگلیس است.

درآمدی برای رمز گشایی از زبان دیریاب دریدا

دریدا فیلسوفی شناخته شده بود چون در مصاحبه‌های بسیاری در باب مسائل فلسفی و ارتباط آن با رخداد های مطرح روز اظهار نظر کرده بود با این حال استقبال اینچنینی از یک فیلسوف حتی در کشوری مانند فرانسه هم کمی عجیب می‌نمود.

سردار شهادتت مبارک

یاد و نام سردار سلیمانی در حافظۀ تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد بود.

استاد احمد سمیعی گیلانی

احمد سمیعی گیلانی، نویسنده، مترجم و ویراستار برجسته در سال ۱۲۹۸ در محلۀ سنگلج تهران و در کوچۀ افشارها، در یک خانوادۀ گیلانی متولد شد . وی که تا پنج سالگی شناسنامه نداشته تأکید می‌کند که روز و ماه تولدش تا همین اواخر در شناسنامه‌اش ثبت نشده بود و تنها در قرآن تاریخ تولدش را به قمری نوشته بودند .

« دین و جهانی شدن» روانۀ بازار کتاب شد

کتاب حاضر ترجمه گزیده ای از مقالات کتاب دین و جهانی شدن ، مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعی به ویراستاری ورونیکا التگس است و انتشارات راتلج متن اصلی را منتشر کرده است.

چاپ دوم «داستایفسکی به آنا » روانۀ بازار شد

این کتاب مجموعه نامه هایی است که داستایفسکی برای همسرش آنا نوشته است؛ اگرچه داستایفسکی همیشه می گفته است که نامه نوشتن را دوست ندارد اما نامه های فراوانی از او به جا مانده است.