صفحه اصلی پدیدآورندگان هلنا-شین-دشتگل

هلنا شین دشتگل

متولد: 1352/10/11

بازدید: 5176

هلنا شین دشتگل ( helena shin dashtgol )

نقاش و پژوهشگرمتولد 1352ـ تهران فوق ليسانس نقاشي:دانشگاه الزهرا عضو پيوسته انجمن نقاشان ايراندیگر فعالیت ها: 1384 انتشارکتاب « نقاشی‌نامه»پژوهشگر در زمینه فرهنگ و هنر ایرانعناوین برخی از مقالات:فرشتگان در نگارگری اسلامی ایران ؛ ماهان سوار بر اسب اژدها گونه؛ برگی از منافع الحیوان مورگان؛دیدار کنیزان رودابه از زال؛ تجلی سیمرغ در عرفان و هنر اسلامی ایران؛ حضرت علی(ع) و نبرد او با دیوان و اژدهایان ؛متن نوشتاری نسخه معراجنامه (میر حیدر)؛ بازتاب صورتهای فلکی بر اساطیر ایران؛ مقام جبرییل در معراجنامه احمد موس ؛صورت آب ؛ نسخه خطی و مصور هزارویکشب بازمانده دربار عهد ناصری ؛ مظاهر شر در هنر عامه ایران ؛ بازتاب تصویری زن در روایات اسلامی و شاهنامه

کتابها